Toernooien, competities en kampioenschappen

Interne Toernooien

Voor alle interne toernooien is de inleg € 1,- p.p.
(behalve voor het tireer- en pointeer kampioenschap)
.

De interne toernooien vinden plaats op elke laatste dinsdagavond (melden vanaf 18:45 uur) en elke laatste woensdagmiddag (melden vanaf 13:15 uur) van de maand.
Hierbij zijn er vaak leuke prijsjes te winnen.

De interne toernooien worden gespeeld in het zomerseizoen op de dinsdagavond aanvangstijd 19.00 uur.

Alle leden van de vereniging kunnen aan de interne toernooien deelnemen.

Dit betreft een onderling toernooi bestaande uit drie partijen à 50 minuten tussen leden van de vereniging. De spelvorm bestaat uit doublette à la mêlée. Aan de interne toernooien zijn prijzen verbonden.

Opmerkingen:

  • Bij een doublette à la mêlée spelen twee spelers tegen twee andere spelers. Bij een ongelijk aantal deelnemers kan het zijn dat één triplette wordt toegepast d.w.z. dat wisselend één team uit drie spelers kan bestaan.
  • Bij beide speelvormen speelt men tijdens de drie partijen nagenoeg nooit met of tegen dezelfde speler(s).

Voor de interne toernooien vindt geen voorinschrijving plaats.

Clubkleding is wenselijk.

Woensdagmiddag

Dit betreft een onderling toernooi bestaande uit twee partijen, tussen leden van de vereniging. De spelvorm bestaat uit een doublette à la mêlée. Aan de interne toernooien zijn prijzen verbonden.

Opmerking:

  • Bij een doublette à la mêlée spelen twee spelers tegen twee andere spelers en bij deze spelvorm speelt men tijdens de twee partijen nagenoeg nooit met of tegen dezelfde speler(s). Bij een ongelijk aantal deelnemers kan het zijn dat er één of meerdere tripletten worden toegepast d.w.z. dat wisselend een aantal teams uit drie spelers bestaan.
  • Bij beide speelvormen speelt men tijdens het toernooi nagenoeg nooit met of tegen dezelfde speler(s).
  • De toernooien vinden elk jaar in het zomerseizoen plaats en worden op woensdagmiddag gespeeld. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur.

Voor de toernooien vindt geen voorinschrijving plaats.

Tireer clubkampioenschap

Alle leden van de vereniging kunnen aan het tireer clubkampioenschap deelnemen.

Tireren is een individuele spelvorm waarbij het door middel van een aantal af te werken oefeningen de bedoeling is om boules “weg te schieten”, waarbij punten kunnen worden behaald. De speler die de meeste punten heeft behaald, is tireer clubkampioen.

Het tireer clubkampioenschap vindt één keer in het seizoen plaats. Het aanvangstijdstip is afhankelijk van de speeldag.

Voor het tireer clubkampioenschap vindt geen voorinschrijving plaats.

Clubkleding is wenselijk.

Pointeer clubkampioenschap.

Alle leden van de vereniging kunnen aan het pointeer clubkampioenschap deelnemen.

Pointeren is een individuele spelvorm waarbij het door middel van een aantal af te werken oefeningen de bedoeling is om boules “te plaatsen”, waarbij punten kunnen worden behaald. De speler die de meeste punten heeft behaald, is pointeer clubkampioen.

Het pointeer clubkampioenschap vindt één keer in het seizoen plaats. Het aanvangstijdstip is afhankelijk van de speeldag.

Voor het poiteer clubkampioenschap vindt geen voorinschrijving plaats.

Clubkleding is wenselijk.


Overige Bijzondere Evenementen

D.V.V. toernooi

Wat? Jaarlijks organiseert “De Vaste Voet” een doublettestoernooi. Aan dit toernooi nemen teams van onze vereniging en teams van andere verenigingen deel. Het maximaal aantal teams die aan dit toernooi deel kunnen nemen is 36. Tijdens dit toernooi worden vijf voorgelote partijen gespeeld. Aan het D.V.V. toernooi zijn prijzen in natura verbonden.
De inschrijving is inmiddels gesloten ivm maximaal aantal teams.

Wie? Leden van een vereniging die een NJBB licentie hebben, kunnen per team aan het D.V.V. toernooi deelnemen. Leden van D.V.V. met een NJBB licentie kunnen ook aan dit eigen toernooi deelnemen.

Wanneer? Op een zaterdag in de maand augustus.

Inschrijving? Het maximaal aantal inschrijvingen is 36.

Wanneer? Medio augustus

Kleding? Clubkleding is verplicht.

Regionale clubontmoetingen

Wat?. Regelmatig vinden er club ontmoetingen plaats tussen verenigingen in de regio.

Wie? Leden van de vereniging kunnen aan deze ontmoeting deelnemen.

Waar? Afwisselend op een speelterrein van genoemde verenigingen.

Wanneer? Deze worden op een
flyer in ons clubgebouw bekend gemaakt.

Inschrijving? Voor deze clubontmoetingen vindt voorinschrijving plaats, via de intekenlijsten op de club.

Kleding? Clubkleding is wenselijk.

Toernooien via affiches en flyers

Het gehele jaar worden door verenigingen in het land (indoor) toernooien georganiseerd. Via affiches, flyers en toernooikalenders, die in ons clubgebouw “Entre Nous” voor een ieder inzichtelijk zijn, wordt kenbaar gemaakt waar deze toernooien plaatsvinden.
Ook staan op de site: www.njbb.nl/njbb afdeling West de toernooien in de regio.

Inschrijving vindt plaats op persoonlijke titel mits men een NJBB licentie heeft.

Competities Van De Nederlandse Jeu De Boulesbond (N.J.B.B.)

NATIONALE PETANQUE COMPETITIE

Een uitdagende nationale competitie voor boulers in alle regio’s en op alle niveaus. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Nationale Petanque Competitie (NPC). De NPC is een competitie tussen verenigingen met teams van minimaal 6 en maximaal 9 boulers. De competitie bestaat uit 14 speeldagen. Iedere speeldag bestaat uit opeenvolgend een ronde doubletten, een ronde tripletten en een ronde doubletten.

De competitie heeft een piramide vorm met bovenaan de topdivisie met één poule. Daaronder volgt de 2edivisie met 2 poules, de 3edivisie met 4 poules, enzovoort. Hoe lager de divisie, hoe meer poules en hoe kleiner de reisafstanden zijn (in de meeste gevallen). Het streven is om iedere poule te vullen met 8 teams.

De NJBB streeft er naar om petanque als een wedstrijdsport te positioneren en de deelname aan competities en toernooien te stimuleren. Een nationale competitie is hierbij onmisbaar!


Bestuurs- en commissietoernooi

Onze vereniging behoort tot de afdeling West, globaal begrensd door Amstelveen, Gouda, Dordrecht en Hoek van Holland. Eén keer per jaar wordt in de afdeling West een bestuurs- en commissietoernooi gehouden.

Bestuurs- en commissieleden die een NJBB licentie hebben, spelen vier partijen tegen bestuurs- en commissieleden van andere verenigingen. Tijdens genoemd toernooi is clubkleding verplicht. De plaats waar het bestuurs- en commissietoernooi wordt gehouden is wisselend.

Afdelingscompetitie West triplettentoernooi

Wie? Leden van de vereniging die een NJBB licentie hebben, kunnen per team aan de afdelingscompetitie deelnemen. Wenselijk is, dat de wat meer geoefende spelers aan deze competitie deelnemen.

Wat? Jaarlijks wordt door de NJBB landelijk de afdelingscompetitie georganiseerd. Dit betreft een triplettentoernooi. Aan dit toernooi nemen een aantal teams van onze vereniging deel. Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld.

Genoemde competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (per afdeling, klasse 3 t/m 5). Op lokaal en/of landelijk niveau (meerdere afdelingen en/of landelijk, klasse 1 en 2, hoofdklasse en ereklasse) wordt ook een dergelijke competitie gespeeld onder de naam Nationale Competitie.

Waar? Afwisselend op de speelterreinen van verenigingen van de afdeling 09 en op de speelterreinen van verenigingen buiten de afdeling West (zonaal en/of landelijk).

Wanneer? Drie zondagen in het seizoen.

Inschrijving? Voor de afdelings West competitie vindt voorinschrijving plaats.

Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door De Vaste Voet wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de afdelings West competitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen.

Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken kontakt opgenomen met de NJBB/ de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Kleding? Clubkleding is verplicht.

Opmerking: Wanneer men op afdelingsniveau deelneemt aan de afdelings West competitie, kan men daar alleen aan deelnemen met een W-licentie.

Wintercompetitie doubletten

Wie? Leden van de vereniging die een NJBB-licentie hebben, kunnen per team aan de wintercompetitie deelnemen. Wenselijk is, dat de wat meer geoefende spelers aan deze competitie deelnemen.

Wat? Jaarlijks wordt door de commissie wedstrijdzaken van de afdeling de wintercompetitie georganiseerd. Dit betreft een doublettentoernooi en een triplettentoernooi. Aan dit toernooi nemen een aantal teams van onze vereniging deel. Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld. Deze competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (klasse 1 t/m 5).

Waar? Afwisselend op de indoorbanen van verenigingen van de afdeling West.

Wanneer? Drie zondagen in de maanden oktober, november en december (doublettentoernooi).

Inschrijving? Voor de wintercompetitie vindt voorinschrijving plaats.

Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door De Vaste Voet wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de wintercompetitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen. Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken kontakt opgenomen met de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Kleding? Clubkleding is verplicht.