Categorieën
Algemeen Nieuwsberichten

Ladies only middag 2023 groot succes.

Op vrijdag 9 juni j.l. is er voor de tweede keer een Ladies-only-middag georganiseerd.
Het weer was net als bij de eerste editie prachtig, misschien zelfs iets te warm. De opkomst was groot. Bijna 50 dames melden zich aan voor deze middag. Dit jaar was er als extra een goed doel gekozen. In de week vooraf en tijdens de inschrijving konden loten worden gekocht voor dit goede doel: Stichting “De Roze Hulp”.

In de grote tent waren allerlei kraampjes opgesteld.
Van sieraden tot een nagelstyliste, mooie zelfgeschilderde butjes en informatie over etherische oliën.
Een deel van verkoop werd gedoneerd voor het goede doel.

Myrian opende de middag met een welkomstwoord en uitleg over de oefeningen tijdens de eerste ronde.
We gingen uiteen in groepjes van 4. Allerlei behendigheidsspelletjes, die je kon spelen met jeu de boules ballen, lagen verspreid over het hele terrein voor ons klaar. Omdat iedereen een vriendin, kennis of buurvrouw mee had genomen, speelde je met dames die je nog niet allemaal kende. Een mooie manier om hen ook met Jeu de Boules kennis te laten maken.

Het was reuze gezellig. Tussendoor was er voldoende tijd en ruimte om een gezellig drankje of watertje met elkaar te gaan drinken. Na de pauze konden degene die de hitte durfde te weerstaan een partij jeu de boules spelen.

Gedurende de middag werden we getrakteerd op kaas, worst en lekkere, frisse tomaatjes. Voorafgaand aan de trekking van de loterij werden er heerlijke snackjes uitgedeeld.

Op de loterijtafels stond er een grote variatie van
ruim 50 prijzen uitgestald.
Sommige dames hadden veel geluk en anderen gingen met lege handen naar huis. Maar niet getreurd want waar het allemaal om draaide was natuurlijk het goede doel.
De dames van “De Roze Hulp” kregen dan ook een cheque van 600 euro aangeboden, waar ze ongelooflijk blij mee waren.

We hebben een heerlijke, gezellige middag met elkaar beleefd.

Onze dank gaat uit naar Myrian en Lien die deze middag, met wat ondersteuning van hun mannen,
hadden georganiseerd.
Beide dames werden door Hans in de bloemen gezet, omdat het toch een hele knappe prestatie is om deze middag tot zo’n groot succes te maken.

Ingezonden door Anita Timmer.

De foto’s zijn alleen beschikbaar voor de leden op de ledenpagina.

Categorieën
Nieuwsberichten

Lentefestival in Park Rusthof.

Zondag 7 mei, was er een Lentefestival in het Park Rusthof. Ook hier was onze vereniging present om wat meer kenbaarheid te geven aan het bestaan van onze vereniging.
Marcel, Andre, Hans, Lien en Myrian mochten een kraam inrichten en naast ons hebben we 2 boules-baantjes aangelegd waar volop gebruik van gemaakt is, door kinderen en potentiële petanque-spelers. Vele mensen gesproken en er zijn leuke contacten gelegd.
Helaas werd alles een uurtje voor de eindtijd afgeblazen omdat de voorspelde regen toch nog overkwam. We hebben gelukkig het meest van de tijd droog getroffen en kunnen terug kijken op een heel gezellig evenement.

Zie het artikel van Blik op Teylingen hieronder.

https://www.blikoplisse.nl/teylingen/item/15457-gezellig-lentefestival-in-park-rusthoff-foto-s

Categorieën
Nieuwsberichten

Wijzigingen Reglement Petanquesport 2021.

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1
januari 2021.
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken).
Van de inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie hieronder een overzicht.
• Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.
De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).
Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de
uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand
meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de
afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).

Hier is een toevoeging op gekomen.
Het is alleen van belang als er wordt gespeeld op afgebakende banen.
dus wanneer het speelveld door middel van markeringslijnen is verdeeld in afzonderlijke banen.

• Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6).
• In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).
• Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).
• Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).
• Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).
• De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is.
De volgende werprondes worden geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (artikel 33).
• De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40).