Categorieën
Nieuwsberichten

Clubontmoeting JBH

https://www.jbhhillegom.com/eerste-ontmoeting-jbh-dvv-in-2022/

Categorieën
Nieuwsberichten

Extra verlichting.

Vorig jaar zijn we met algemeen akkoord van de leden over gegaan tot de aanschaf van de extra led verlichting.
Mede door de bijdrage van de Rabobank bleven we ruimschoots binnen het gestelde budget.
De planning van levering stond in eerste instantie voor het eerste kwartaal 2022.
In december werd gelukkig de verlichting al geleverd.
Zaterdag 22 januari j.l. waren de weersomstandigheden prima om deze klus op te pakken.
Henk, Harry, Dick en Hans hebben dit met behulp van een hoogwerker uitgevoerd.
Op zich een makkelijke klus maar er komt toch heel wat bij kijken.
Allereerst de grote hoogte, 14 meter, waarop dit gedaan moet worden is toch wel heel onwennig in het begin van de werkzaamheden.
Harry en Hans verzorgen het hoge werk, Dick en Henk voerden de materialen aan die dan omhoog en omlaag getakeld moesten worden.
Al met al een zware klus die ’s middags rond de klok van vier uur geklaard was.
Door dit in eigen beheer uit te voeren, in samenwerking met onze eigen erkende installateur ( H. Meijer Beveiliging en Elektrotechniek), hebben we voor de club ruim
€ 1000,= aan installatiekosten bespaard.

’s Avonds toch nog even terug naar de club om het resultaat te aanschouwen.
En we kunnen alvast vertellen dat dit echt een heel groot verschil is ten opzichte van de “oude” situatie.
Dinsdag 25 januari nemen we de nieuwe verlichting in gebruik.

Om een idee te geven hoe de installatie in zijn werk gaat hebben we een time-laps opname gemaakt.
Vier uur werk voor de zijde van de sporthal, in 37 seconden samengevoegd.

En hier twee foto’s die het verschil in schaduwwerking goed laten zien.


Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.


Categorieën
Nieuwsberichten

Wijzigingen Reglement Petanquesport 2021.

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1
januari 2021.
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken).
Van de inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie hieronder een overzicht.
• Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.
De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).
Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de
uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand
meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de
afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).

Hier is een toevoeging op gekomen.
Het is alleen van belang als er wordt gespeeld op afgebakende banen.
dus wanneer het speelveld door middel van markeringslijnen is verdeeld in afzonderlijke banen.

• Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6).
• In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).
• Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).
• Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).
• Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).
• De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is.
De volgende werprondes worden geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (artikel 33).
• De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40).