Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.

Wat doen wij?
(Bijgewerkt op 30 augustus 2019)"De Vaste Voet" stelt zich ten doel het bevorderen van de jeu de boules sport (pétanque).

Wat is pétanque?

Volgens de overlevering is de sport begonnen in het oude Griekenland, waar de atleten bij wijze van oefening voor het kogel- en steenstoten, trainden met stenen van ongeveer 10 centimeter doorsnede. Via de Romeinen kwam het spel in West Europa terecht, waar het tot een echte sport uitgroeide. Zo is ook een variant bekend met ballen van bukshout waar spijkers in waren geslagen om het gewicht te verhogen.

Jeu de Boules is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal balspelen, Jeu de Boules vereist nauwkeurigheid.waarvan de spelsoort pétanque de bekendste is.
Pétanque wordt in teamverband gespeeld met grote metalen ballen (boules) die zo dicht mogelijk naar een klein houten balletje (het but) geworpen worden. Een team beschikt over zes boules en bestaat uit twee of drie personen. Bij twee personen (doublettes) hebben de spelers elk drie boules en bij drie personen (triplettes) hebben de spelers elk twee boules. Het team dat één of meer boules dichter bij het but heeft geplaatst dan de beste boule van de tegenstander wint de werpronde en krijgt punten voor elke boule die beter ligt dan de beste boule van de tegenstander. Met gericht plaatsen van de boules, in combinatie met het "wegschieten" van de boules van de tegenpartij, worden de punten binnengehaald. Het team dat het eerst dertien punten heeft behaald, wint de partij.

Informatie over spelregels en boules zijn verkrijgbaar in ons verenigingsgebouw op ons terrein.

"De Vaste Voet" organiseert gedurende het speelseizoen (vanaf half maart tot half oktober) toernooien en wedstrijden voor clubleden, maar er kan ook in competitieverband worden gespeeld. Elk lid is gerechtigd op alle speeldagen te spelen.

In het voorjaar worden bij voldoende deelname, op een aantal donderdagavonden, jeu de bouleslessen gegeven aan beginners. Hiervan is de bedoeling om de deelnemers de beginselen bij te brengen van houding, spel en techniek. Zie voor meer informatie hierover bij "Lid worden"

Waar spelen wij?

Onze accommodatie in Sassenheim is gelegen aan de van Alkemadelaan.
Achter het sportcomplex Wasbeek, linksom over parkeerplaats dan rechtsom voor de skatebaan. 
Tevens hebben wij daar ons mooie clubgebouw "Entre Nous".
Een routebeschrijving kunt u vinden bij "Contact"


Speeldagen van half maart t/m half oktober:

Zondag vanaf 13.30 uur
Dinsdag vanaf 19.00 uur
Woensdag vanaf 13.30 uur
Donderdag vanaf 19.00 uur

Winterseizoen: van half oktober tot half maart:

Dinsdag vanaf 19.00 uur
Zondag vanaf 13.30 uur
Woensdag vanaf 13.30 (zonodig in overleg)

 

Speelwijze op de baan tijdens algemene openingstijden

Tijdens de openingstijden worden onderlinge partijen gespeeld met alle aanwezige spelers, dus gevorderden en beginners door elkaar. De teams worden door loting per computer samengesteld.Twee van onze leden in actie.

De computer bepaald iedere speelronde weer de team samenstelling. Afhankelijk van het aantal deelnemende spelers worden doublettes (twee tegen twee) of triplettes (drie tegen drie) gevormd.

Na de eerste speelronde kan het voorkomen, dat (wedstrijd)spelers er de voorkeur aan geven om niet mee te loten bij de algemene indeling maar onderling teams vormen. Dit is vooral bedoeld ter voorbereiding en training voor wedstrijden door de meer gevorderde spelers en/of wedstrijdspelers.

Interne competitie

Wie? Alle leden van de vereniging kunnen aan de interne competitie deelnemen.

Wat? Dit betreft een onderlinge competitie bestaande uit drie partijen per speeldag tussen leden van de vereniging. De spelvorm bestaat o.a. uit tête à tête of doublette à la mêlée. Aan de interne competitie zijn prijzen verbonden.

Opmerkingen:

  1. Bij een tête à tête speelt één speler afzonderlijk tegen één andere speler, bij een doublette à la mêlée spelen twee spelers tegen twee andere spelers. Bij een ongelijk aantal deelnemers kan het zijn dat één triplette wordt toegepast d.w.z. dat wisselend één team uit drie spelers kan bestaan.
  2. Bij beide speelvormen speelt men tijdens de drie partijen nagenoeg nooit met of tegen dezelfde speler(s).
  3. Wanneer? De interne competitie vindt elk jaar in het seizoen plaats en wordt op dinsdagavond gespeeld. De aanvangstijd is 19.00 uur tenzij anders is bepaald.

Inschrijving? Voor de interne competitie vindt geen voorinschrijving plaats.

Kleding? Clubkleding is wenselijk.

Woensdagmiddagcompetitie

Wie? Alle leden van de vereniging die hoofdzakelijk op de woensdagmiddag spelen, kunnen aan de competitie deelnemen.Een mooie worp.

Wat? Dit betreft een onderlinge competitie bestaande uit twee partijen per speeldag tussen de leden van de vereniging. De spelvorm bestaat uit vijf keer een doublette à la mêlée per seizoen. Voor de eindstand gelden de drie best behaalde resultaten van de vijf gespeelde wedstrijden. Aan de competitie zijn prijzen verbonden.

Opmerking: Bij een doublette à la mêlée spelen twee spelers tegen twee andere spelers en bij deze spelvorm speelt men tijdens de twee partijen nagenoeg nooit met of tegen dezelfde speler(s). Bij een ongelijk aantal deelnemers kan het zijn dat één triplette wordt toegepast d.w.z. dat wisselend één team uit drie spelers kan bestaan.

Wanneer? De competitie vindt elk jaar in het seizoen plaats en wordt op vijf woensdagmiddagen gespeeld. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur.

Inschrijving? Voor de competitie vindt geen voorinschrijving plaats.

Tireer clubkampioenschap

Wie? Alle leden van de vereniging kunnen aan het tireer clubkampioenschap deelnemen.

Wat? Tireren is een individuele spelvorm waarbij het door middel van een aantal af te werken oefeningen de bedoeling is om boules "weg te schieten", waarbij punten kunnen worden behaald. De speler die de meeste punten heeft behaald, is tireer clubkampioen.

Wanneer? Het tireer clubkampioenschap vindt één keer in het seizoen plaats. Het aanvangstijdstip is afhankelijk van de speeldag.

Inschrijving? Voor het tireer clubkampioenschap vindt geen voorinschrijving plaats.

Kleding? Clubkleding is wenselijk.


Overige bijzondere evenementen

D.V.V. toernooi

Wat? Jaarlijks organiseert "De Vaste Voet" een doublettestoernooi. Aan dit toernooi nemen teams van onze vereniging en teams van andere verenigingen deel. Het maximaal aantal teams die aan dit toernooi deel kunnen nemen is 50. Tijdens dit toernooi worden vijf voorgelote partijen gespeeld. Aan het D.V.V. toernooi zijn prijzen in natura verbonden.

Wie? Leden van een vereniging die een W-licentie of J-licentie hebben, kunnen per team aan het D.V.V. toernooi deelnemen. Leden van D.V.V. met een C-licentie kunnen ook aan dit eigen toernooi deelnemen.

Wanneer? Op een zaterdag in de maand augustus.

Inschrijving? Voor het D.V.V. toernooi vindt voorinschrijving plaats.

Kleding? Clubkleding is wenselijk.

Regionale clubontmoetingen

Wat?. Regelmatig vinden er club ontmoetingen plaats tussen verenigingen in de regio.

Wie? Leden van de vereniging kunnen aan deze ontmoeting deelnemen.

Waar? Afwisselend op een speelterrein van genoemde verenigingen.

Wanneer? Deze worden op een
flyer in ons clubgebouw bekend gemaakt.

Inschrijving? Voor deze clubontmoetingen vindt voorinschrijving plaats.

Kleding? Clubkleding is wenselijk.

Sponsoravond

Eén keer per jaar, op een dinsdagavond, worden de sponsors van de vereniging uitgenodigd om te komen spelen. Een sponsor wordt dan gekoppeld aan een clublid en onderling speelt men vervolgens drie partijen. Tijdens de sponsoravond is het wenselijk dat men clubkleding draagt.

Toernooien via affiches en flyers

Het gehele jaar worden door verenigingen in het land (indoor) toernooien georganiseerd. Via affiches, flyers en toernooikalenders, die in ons clubgebouw "Entre Nous" voor een ieder inzichtelijk zijn, wordt kenbaar gemaakt waar deze toernooien plaatsvinden.
Ook staan op de site: www.njbb.nl/njbb afdeling West de toernooien in de regio.

Inschrijving vindt plaats op persoonlijke titel mits men een W-licentie heeft.

 

Competities van de Nederlandse Jeu de Boulesbond (N.J.B.B.)


Bestuurs- en commissietoernooi

Onze vereniging behoort tot de afdeling West, globaal begrensd door Amstelveen, Gouda, Dordrecht en Hoek van Holland. Eén keer per jaar wordt in de afdeling West een bestuurs- en commissietoernooi gehouden.

Bestuurs- en commissieleden die een W-licentie hebben, spelen vier partijen tegen bestuurs- en commissieleden van andere verenigingen. Tijdens genoemd toernooi is clubkleding verplicht. De plaats waar het bestuurs- en commissietoernooi wordt gehouden is wisselend.

Afdelingscompetitie West triplettentoernooi

Wie? Leden van de vereniging die een W licentie hebben, kunnen per team aan de afdelingscompetitie deelnemen. Wenselijk is, dat de wat meer geoefende spelers aan deze competitie deelnemen.

Wat? Jaarlijks wordt door de NJBB landelijk de afdelingscompetitie georganiseerd. Dit betreft een triplettentoernooi. Aan dit toernooi nemen een aantal teams van onze vereniging deel. Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld.

Genoemde competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (per afdeling, klasse 3 t/m 5). Op zonaal en/of landelijk niveau (meerdere afdelingen en/of landelijk, klasse 1 en 2, hoofdklasse en ereklasse) wordt ook een dergelijke competitie gespeeld onder de naam Nationale Competitie.

Waar? Afwisselend op de speelterreinen van verenigingen van de afdeling 09 en op de speelterreinen van verenigingen buiten de afdeling West (zonaal en/of landelijk).

Wanneer? Vier zondagen in het seizoen.

Inschrijving? Voor de afdelings West competitie vindt voorinschrijving plaats.

Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door De Vaste Voet wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de afdelings West competitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen.

Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken kontakt opgenomen met de NJBB/ de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Kleding? Clubkleding is verplicht.

Opmerking: Wanneer men op afdelingsniveau deelneemt aan de afdelings West competitie, kan men daar alleen aan deelnemen met een W-licentie.

Wintercompetitie doubletten en tripletten

Wie? Leden van de vereniging die een W-licentie hebben, kunnen per team aan de wintercompetitie deelnemen. Wenselijk is, dat de wat meer geoefende spelers aan deze competitie deelnemen.

Wat? Jaarlijks wordt door de commissie wedstrijdzaken van de afdeling de wintercompetitie georganiseerd. Dit betreft een doublettentoernooi en een triplettentoernooi. Aan dit toernooi nemen een aantal teams van onze vereniging deel. Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld. Deze competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (klasse 1 t/m 5).

Waar? Afwisselend op de indoorbanen van verenigingen van de afdeling West.

Wanneer? Drie zaterdagen en zondagen in de maanden oktober, november en december (doublettentoernooi). Drie zaterdagen en zondagen in de maanden oktober, november en december (triplettentoernooi).

Inschrijving? Voor de wintercompetitie vindt voorinschrijving plaats.

Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door De Vaste Voet wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de wintercompetitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen. Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken kontakt opgenomen met de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Kleding? Clubkleding is verplicht.

Zomer Competitie Doubletten

Wie? Op 5 middagen spelen 3 teams van een vereniging 3 partijen tegen 3 teams van een andere vereniging.

Waar? Op banen van deelnemende verenigingen.

Wanneer? zondag.

Inschrijving? Op een intekenlijst welke hangt op het prikbord in het clubgebouw.

Kleding? Clubkleding is verplicht.

Per doublet dient minstens één deelnemer een W- licentie te hebben en mag de ander volstaan
met een C- licentie.
Het is in deze competitie niet noodzakelijk dat iedere keer dezelfde spelers mee doen.
Wel is het zo dat leden die regelmatig aan deze competitie meedoen voorrang kunnen krijgen, e.a. ter beoordeling door de Commissie Wedstrijd Zaken.

Clubkleding

N.b. Er zijn 2 (leen) sets clubkleding beschikbaar voor leden die (nog) geen clubkleding bezitten.
Deze sets zijn gemerkt en blijven eigendom van D.V.V.