Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.


Nieuws
(Nieuws bijgewerkt op 31 januari 2018)Clubblad Voetnoten.
In de winterperiode zijn er bij De Vaste Voet wat minder activiteiten.
Hierdoor kan het clubblad 259 februari-maart wat dunner zijn dan dat u gewend bent.
Maar in de eerste helft februari zijn er wel een paar dingen die erin vermeld kunnen worden.
Daarom heeft de redactie besloten om Voetnoten 259 pas half februari uit te brengen.

**

Algemene Leden Vergadering.
Op dinsdag 20 maart 2018 is de Algemene Leden Vergadering.
Aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw "Entre Nous".

**

Trainingsavonden gestopt.
De trainingslessen op de donderdagavonden zijn in het najaar 2017 gestopt.
Op de A.L.V. d.d. dinsdag 20 maart worden de nieuwe trainingsdata bekend gemaakt.

**

Contributie De Vaste Voet 2018.
De contributie voor 2018 is vastgesteld op:
D.V.V. contributie + C(club) - licentie € 55,50 per kalender jaar.**
D.V.V. contributie + W(wedstrijd) - licentie € 75,50 per kalenderjaar.**
De D.V.V. contributie blijft gelijk aan 2017.

**

Nieuwsbrief De Vaste Voet.
Het bestuur wil, indien nodig, aan de leden een ”Nieuwsbrief" per mail versturen.
Deze ”Nieuwsbrief" zal voorzien zijn van het onderstaande logo.

**

GSM telefoon in clubgebouw.
In het clubgebouw “Entre Nous" is een GSM telefoon aanwezig.
In deze telefoon zit een PrePay kaart die bedoeld is om gebeld te worden.
Het is dus niet de bedoeling om met deze telefoon te bellen.
De GSM telefoon staat hoofdzakelijk aan bij toernooien.
Het nummer van deze telefoon is: 06 13536948

**

Demo filmpje over links of rechts om een obstakel heen werpen.  

**

Het maken van een jeu de boules bal