Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.


Nieuws
(Nieuws bijgewerkt op 25 augustus 2019)
Grafiek van afgelopen maand over bezoek aan www.devastevoet.nl.
Opgemaakt d.d. 24 - 08 - 2019.

**

Sponsoren toernooi.

**

Contributie De Vaste Voet 2019.
De contributie voor 2019 is vastgesteld op:
D.V.V. contributie + C(club) - licentie € 55,50 per kalender jaar.**
D.V.V. contributie + W(wedstrijd) - licentie € 75,50 per kalenderjaar.**
De D.V.V. contributie blijft gelijk aan 2018.

**

Nieuwsbrief De Vaste Voet.
Het bestuur wil, indien nodig, aan de leden een ”Nieuwsbrief" per mail versturen.
Deze ”Nieuwsbrief" zal voorzien zijn van het onderstaande logo.

**

GSM telefoon in clubgebouw.
In het clubgebouw “Entre Nous" is een GSM telefoon aanwezig.
In deze telefoon zit een PrePay kaart die bedoeld is om gebeld te worden.
Het is dus niet de bedoeling om met deze telefoon te bellen.
De GSM telefoon staat hoofdzakelijk aan bij toernooien.

**

"'s Avonds worden onze banen verlicht door"

http://www.mastverlichting.com/sportveldverlichting/

Tireren is toch niet zo moeilijk!!!  

**

Demo filmpje over links of rechts om een obstakel heen werpen.  

**

Het maken van een jeu de boules bal