Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.


Nieuws
(Nieuws bijgewerkt op 21 maart 2019)Planning Jeu de Boules lessen voorjaar 2019.
De planning is dat op 4 donderdagavonden in april weer les gegeven gaat worden door Paul en Jaap.
T.w.op : 4 april, 11 april, 18 april en 25 april.
Alle leden kunnen hier aan deelnemen.

**

Donderdag als speelavond vervallen.
Na de Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2018 vervalt de donderdag als speelavond.
Na de voorjaarsvergadering in 2019 wordt dit weer actief.

**

Clubontmoetingen indoor bij J.B.H.
Bij "Evenementen" staan de data van de indoor clubontmoetingen bij J.B.H. in Hillegom.

**

Contributie De Vaste Voet 2019.
De contributie voor 2019 is vastgesteld op:
D.V.V. contributie + C(club) - licentie € 55,50 per kalender jaar.**
D.V.V. contributie + W(wedstrijd) - licentie € 75,50 per kalenderjaar.**
De D.V.V. contributie blijft gelijk aan 2018.

**

Nieuwsbrief De Vaste Voet.
Het bestuur wil, indien nodig, aan de leden een ”Nieuwsbrief" per mail versturen.
Deze ”Nieuwsbrief" zal voorzien zijn van het onderstaande logo.

**

GSM telefoon in clubgebouw.
In het clubgebouw “Entre Nous" is een GSM telefoon aanwezig.
In deze telefoon zit een PrePay kaart die bedoeld is om gebeld te worden.
Het is dus niet de bedoeling om met deze telefoon te bellen.
De GSM telefoon staat hoofdzakelijk aan bij toernooien.
Het nummer van deze telefoon is: 06 13536948

**

"'s Avonds worden onze banen verlicht door"

http://www.mastverlichting.com/sportveldverlichting/

Tireren is toch niet zo moeilijk!!!  

**

Demo filmpje over links of rechts om een obstakel heen werpen.  

**

Het maken van een jeu de boules bal