Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.


Nieuws
(Nieuws bijgewerkt op 22 juli 2018)Bijhouden internetsite van De Vaste Voet.
Vanwege een heupoperatie en een verhuizing kan de internetsite niet worden bijgehouden.
Vermoedelijk kan dit de tweede week van augustus weer worden verzorgd.
Leden die een artikel of foto's hebben kunnen deze gewoon mailen naar voetnoten@devastevoet.nl.
Deze worden dan later verwerkt.

**

Wat data die nog niet bekend of gewijzigd zijn.
Omdat de rubriek "Evenementen" voorlopig niet bijgewerkt kan worden.
Zie het artikel hieronder.
Clubontmoeting met J.B.H uit Hillegom is 23 aug. en 30 aug. vervalt.
20 september vervalt, andere datum nog niet bekend.
Pointeerkampioenschap 31 juli 2018
Tireer kampioenschap 14 augustus 2018.

**

De rubriek "Evenementen" op deze site.
Door een computer foutje is de rubriek "Evenementen" tijdelijk buiten gebruik.
Vanwege de gezondheid van de sitebeheerder en een verhuizing zal dit even duren.
Het kan zijn dat u wel "Evenementen" kan openen maar dat is dan een oude versie.
Als u o.a. de deelnemerslijst van het D.V.V. toernooi wilt zien kan dat op www.ontip.nl

**

Wijziging clubontmoeting met J.B.H.
Op 16 augustus stond een clubontmoeting met J.B.H. gepland.
Maar op die dag is in Hillegom de jaarmarkt en J.B.H. staat daar met een promotie stand.
Daarom is een nieuwe datum bepaald voor de clubontmoeting n.l. donderdag 30 augustus.

**


Heeft wederom een volle gasfles ter beschikking gesteld voor onze onkruidbrander.


**

Normale speelseizoen.
Na de afgelopen Algemene Leden Vergadering van 20 maart begint bij D.V.V. weer het normale
speelseizoen. Dit houdt in dat er dan ook weer op de donderdagavonden kan worden gespeeld.

**

"'s Avonds worden onze banen verlicht door"

http://www.mastverlichting.com/sportveldverlichting/

**

Contributie De Vaste Voet 2018.
De contributie voor 2018 is vastgesteld op:
D.V.V. contributie + C(club) - licentie € 55,50 per kalender jaar.**
D.V.V. contributie + W(wedstrijd) - licentie € 75,50 per kalenderjaar.**
De D.V.V. contributie blijft gelijk aan 2017.

**

Nieuwsbrief De Vaste Voet.
Het bestuur wil, indien nodig, aan de leden een ”Nieuwsbrief" per mail versturen.
Deze ”Nieuwsbrief" zal voorzien zijn van het onderstaande logo.

**

GSM telefoon in clubgebouw.
In het clubgebouw “Entre Nous" is een GSM telefoon aanwezig.
In deze telefoon zit een PrePay kaart die bedoeld is om gebeld te worden.
Het is dus niet de bedoeling om met deze telefoon te bellen.
De GSM telefoon staat hoofdzakelijk aan bij toernooien.
Het nummer van deze telefoon is: 06 13536948

**

Demo filmpje over links of rechts om een obstakel heen werpen.  

**

Het maken van een jeu de boules bal