Afdelings Agenda

Voor regionale competities en toernooien zie Nederlandse Jeu de Boules Bond District West.

Landelijke Agenda

Voor landelijk competities, toernooien en andere evenementen zie Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Sponsors

De Vaste Voet wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.


Nieuws
(Nieuws bijgewerkt op 1 mei 2018)

 

Clubgebouw gesloten.
Zondag 20 mei, 1e Pinksterdag, is ons clubgebouw gesloten.
Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, is er een tête à tête toernooi, aanvang 13.30 uur.

**


Heeft wederom een volle gasfles ter beschikking gesteld voor onze onkruidbrander.


**

Voetnoten 260 april - mei en juni - juli 2018.
Vanwege gezondheid, verhuisplannen en te weinig copy om een leuk leesbaar clubblad te maken
is besloten het april - mei en juni - juli nummer te laten vervallen.
De volgende Voetnotennr. 260 zal na het grote D.V.V. toernooi d.d. 11 augustus worden uitgebracht.

**

Normale speelseizoen.
Na de afgelopen Algemene Leden Vergadering van 20 maart begint bij D.V.V. weer het normale
speelseizoen. Dit houdt in dat er dan ook weer op de donderdagavonden kan worden gespeeld.

**

Trainingsavonden.
Op de Algemene Leden Vergadering van 20 maart is meegedeeld dat m.i.v. donderdag 29 maart
er weer 5 avonden training zal worden gegeven door Paul Blom en Jaap Kivits.
Paul zal dan van 19.00 uur to 20.00 uur tireerles geven
en Jaap daarna van 20.15 uur tot 21.25 uur pointeerles geven.

**

"'s Avonds worden onze banen verlicht door"

http://www.mastverlichting.com/sportveldverlichting/

**

Contributie De Vaste Voet 2018.
De contributie voor 2018 is vastgesteld op:
D.V.V. contributie + C(club) - licentie € 55,50 per kalender jaar.**
D.V.V. contributie + W(wedstrijd) - licentie € 75,50 per kalenderjaar.**
De D.V.V. contributie blijft gelijk aan 2017.

**

Nieuwsbrief De Vaste Voet.
Het bestuur wil, indien nodig, aan de leden een ”Nieuwsbrief" per mail versturen.
Deze ”Nieuwsbrief" zal voorzien zijn van het onderstaande logo.

**

GSM telefoon in clubgebouw.
In het clubgebouw “Entre Nous" is een GSM telefoon aanwezig.
In deze telefoon zit een PrePay kaart die bedoeld is om gebeld te worden.
Het is dus niet de bedoeling om met deze telefoon te bellen.
De GSM telefoon staat hoofdzakelijk aan bij toernooien.
Het nummer van deze telefoon is: 06 13536948

**

Demo filmpje over links of rechts om een obstakel heen werpen.  

**

Het maken van een jeu de boules bal